Bijles

Sommige kinderen hebben niet genoeg aan het reguliere aanbod van de eigen leerkracht. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kind wordt teveel afgeleid en kan zich hierdoor minder goed concentreren, de instructie past niet bij de leerstrategie van het kind of het kind krijgt niet voldoende tijd om de stof te verwerken. Het gevolg is dat het kind achter raakt op de leerstof. Naar school gaan en deelnemen aan de lessen is dan niet leuk.

Het is veel fijner wanneer het kind merkt dat het de leerstof goed oppikt, nieuwe stof begrijpt en klaar is voor de volgende stap. Elk kind zou op deze manier vooruit moeten kunnen. Uit ervaring weet ik dat dit helaas niet altijd het geval is. En dat is zonde, want soms is er niet eens veel nodig om het kind succeservaringen te laten opdoen.

Tijdens mijn bijlessen help ik kinderen die moeite hebben met één of meerdere vakken op school. Ik doe voor hoe iets moet en we oefenen samen. Wanneer het kind eraan toe is, gaat het uiteindelijk opdrachten zelfstandig uitvoeren. Kennis en vaardigheden worden op deze manier bijgespijkerd met als doel dat het kind op school weer aan kan sluiten bij de rest van de groep.

Bijles wordt gegeven op dinsdag, woensdag of in het weekend en vindt plaats bij het kind thuis.

Bijles is voor alle kinderen op de basisschool.

In welke vakken geef ik bijles?

Rekenen

Getalbegrip, iets op kunnen meten en verhoudingen kunnen zien. Dit zijn enkele onderwerpen die aan bod komen bij het rekenonderwijs op school. Om goed te leren rekenen is herhaling nodig. Hierdoor worden patronen en manieren van aanpak aangeleerd.

Taal

Woordenschat, spreken en luisteren en schrijven zijn enkele onderdelen van het taalonderwijs op de basisschool. Ook het ontleden van zinnen wordt aangeleerd om de grammatica van de taal te leren begrijpen. Lukt dat? Dan helpt je dat later bij het leren van andere talen.

Spelling

Ons alfabet bestaat uit 26 tekens, maar we gebruiken veel meer klanken. Dat maakt het schrijven van woorden best ingewikkeld. Denk alleen al aan het aantal manieren waarop de letter 'e' kan worden uitgesproken.

Technisch lezen

Een kind leert op school eerst letters herkennen, daarna woorden en uiteindelijk zinnen. Het ontsleutelen van woorden is technisch lezen. Vervolgens wordt getraind om nauwkeurig te lezen en op tempo. Goed kunnen lezen is noodzakelijk voor alle andere vakken op school.

Begrijpend lezen

Na het technisch lezen komt het begrijpend lezen. Hierbij leren kinderen verbanden zien en begrijpen tussen woorden en zinnen. Kinderen krijgen hiervoor leesstrategieën aangereikt die ze continu kunnen toepassen om te begrijpen wat ze lezen.

Engels

Engels is een verplicht vak in het basisonderwijs vanaf groep 7. Toch zijn er ook scholen die dit vak al eerder aanbieden. Soms zelfs al vanaf groep 1. Het belangrijkste is dat het kind plezier beleeft aan het leren van de vreemde taal. Dan gaat het leren meestal vanzelf.