Huiswerkbegeleiding

Kinderen die net op de middelbare school zitten, kunnen moeite hebben met hun huiswerk. Ze weten niet waar ze moeten beginnen of hoe ze moeten leren. Ik help ze bij het organiseren, het plannen en het stellen van eigen doelen. Zo ontstaat er meer structuur. Uiteindelijk kunnen ze binnen niet al te lange tijd zelfstandig zorgdragen voor hun huiswerk waardoor schoolprestaties omhoog gaan.

Huiswerkbegeleiding wordt gegeven op dinsdag, woensdag of in het weekend en vindt plaats bij het kind thuis.

Huiswerkbegeleiding is voor kinderen in de laatste groepen van de basisschool en voor kinderen in het eerste jaar van de middelbare school.