PERSOONSGEGEVENS

Bij Jits4Kids respecteren we jouw privacy. Soms hebben we wel persoonlijke gegevens van je nodig. Om onze website aan te kunnen bieden en om je in te kunnen schrijven voor lessen verwerken we persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kunt worden.

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, opleidingsniveau van de leerling en eventueel aanvullende informatie over leercapaciteiten. Deze worden vastgelegd als je het inschrijfformulier invult en/of als je het contactformulier gebruikt voor het versturen van een vraag.

JOUW TOESTEMMING

Bij het invullen van het inschrijfformulier of het verzenden van een contactformulier geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens. Zonder die gegevens kunnen we je niet van een antwoord voorzien, geen factuur opmaken en kun je niet deelnemen aan lessen. We verwerken jouw gegevens enkel met als doel om een duidelijk beeld te schetsen van de leerlingen waarop lesplannen gebaseerd kunnen worden en om contact met je te kunnen leggen. Andere doeleinden zijn uitgesloten. Je persoonsgegeven worden niet gedeeld met andere partijen, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn.

JONGER DAN 18 JAAR

Als je jonger dan 18 jaar bent, heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om je op te geven voor lessen.

BEVEILIGING

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij.

We doen dit d.m.v. de volgende maatregelen:

  • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie.
  • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.

BEWAARTERMIJN

We zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die we eerder omschreven.

DOORGIFTE

Organisatie zal Persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van de AVG. 
 

LINKS

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

WIJZIGING VAN DE PRIVACY POLICY

We kunnen deze privacy policy aanpassen. Als we de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen we een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. We zullen ingeschreven cursisten van Jits4Kids via email op de hoogte brengen bij wijzigingen.

JOUW RECHTEN

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

  • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
  • Je mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van jouw gegevens;
  • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. We kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
  • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
  • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat we jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
  • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:
www.jits4kids.nl
info@jits4kids.nl